Hayırlı bir gün 26-08-2020

“Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının bir geçimliğidir. Allah katında olan; inanıp Rablerine güvenen, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan çekinen, öfkelendiklerinde bile bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namaz kılanlar için daha iyi ve daha süreklidir. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da sarfederler.”

Şurâ Suresi, 36-37-38.

“İstihâre yapan hüsrâna uğramaz, istişâre eden pişmân olmaz, iktisadlı olan fakir düşmez.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Heysemî, Mecmau’z-zevâid, II, 280)

“Kur’anı Kerîm’de; “îşlerini birbirleri ile danışarak yaparlar.” ayetini oku, sevgili ile anlaş, uzlaş, dost ol, nazlanarak “Uf!” deme! Hakîkat yolunda yürüyen yolcunun arkadaşı, dostu onun sevgilisidir. Hatta iyi bakarsan görürsün ki, yol da bir sevgiliden ibarettir. Sevgililere, dostlara ulaşınca, susarak otur. Haddini bil! Baş köşeye geçerek kurulma. Alçakgönüllü ol. Aklını başına al da, Cuma namazına bak. Herkes camiye toplanmış, bir arada, bir düşüncede… Fakat hepsi de, susarak oturmaktadır. Neyin varsa al da, susmak yönüne doğru çek, götür. Kâmil bir insan olmak istiyorsan sus! Konuşma gösterişinden sakın!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 21995-96-97-98-99

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyl, Yâ Rabbî! Gönüllerimizi îman muhabbetiyle tezyîn eyle! Bizleri, küfür ve isyânın çirkinliğini görerek bunlardan gereği gibi sakınanlardan eyle! Nebevî ahlâk ile ahlâklanarak canlı bir Kur’ân hâline gelebilmeyi ve ihsân kıvâmında fazîlet timsâli bir hayat yaşamayı cümlemize nasîb eyle! Muhabbetinden gönüllerimize hisseler ihsân eyle!

Bizleri, Sen’in kerem ve muhabbetinle dolu “Kullarım!” hitâbına ve Habîb’inin de “Kardeşlerim!” iltifâtına lâyık eyle! Arkamızdan bize duâ edecek ve iki cihanda da göz nûru olacak hayırlı nesiller yetiştirebilmeyi lutfeyle!..

Yâ Rabbî! Vatanımızı, milletimizi Kur’ân’sızlık, îmansızlık ve ahlâksızlıktan muhâfaza buyur! Yâ Rab! Milletimizin huzur ve kardeşliğini bozmayı hedefleyen, milletimizin dinini, dirliğini, birliğini, huzurunu bozmaya kast edenlere fırsat verme. Senden başka ilah yoktur; dönüş yalnız Sanadır. Ya Erhamerrahimin…  Âmin…

Paylaşabilirsiniz...