Hayırlı bir gün – 27-07-2019

“Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever.”

Âl-i İmrân Suresi, 134

“ Dul kadınların ve miskinlerin (fakirlerin) yardımına koşan Müslüman, Allah yolunda harp eden mücâhid yahut gece namaz kılan ve gündüz oruç tutan âbid gibidir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Nafakât, 1

“Ey talib gel. Fakirler sehavete muhtaç oldukları gibi cömerdlik de fukaraya muhtaçdır. Güzeller saf ve parlak ayna aradıkları gibi cömerdlik de fakir ve zaif kimseler ister. Güzellerin yüzü aynada güzel görünür. İn’am ve ihsân cemâli de fakir ile peydâ olur. Bundan dolayı Cenâb-ı Hakk “Duhâ” sûresinde Yâ Muhammed; fakiri reddetme” buyurdu. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi-2745-48

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, bize gerçek hidayeti merhamet et; zenginlikle azdırma bizi; yaşantımızı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve duamızı geri çevirme. Allah’ım, israf etmemize engel ol; rızkımızı zayi olmaktan koru; malımızı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerimiz hususunda iyilik etmenin yolunu göster bize. Allah‟ım; zenginlerin övünmesinden, fakirleri hor görmekten, elimizin altındakilere kötü davranmaktan, bize iyilik yapanlara teşekkürü terketmekten, zalime yardımcı olmaktan, mazlumu yalnız bırakmaktan, hakkımız olmayan bir şeyi istemekten ve bilgisiz konuşmaktan Sana sığınırız.

Allah’ım, Peygamberimiz senden neler istediyse biz de onları istiyoruz; ikram eyle. Nelerden sana sığındıysa biz de sığınıyoruz; Sen muhafaza eyle. İstenecek olan, istenilecek olanları verebilecek olan da yalnızca sensin. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...