Hayırlı bir gün – 29-01-2020

“ O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da böyle güzel davranışta bulunanları sever.”

Âl-i İmrân Suresi, 134.

“ Dikkat ediniz! Öfke insanoğlunun kalbindeki bir ateş parçasıdır…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Fiten, 26)

“ Kızgınlıkla diğer gönüllere ateş salan, cehennem ateşine yakacak olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevî 3. Cilt 3472

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.Allah‟ım; hırsın kabarmasından, öfkenin sersemliğinden, hasedin galebesinden, sabrın zayıflığından, kanaatin azlığından, huyun kötülüğünden, şehvetin azmasından, bağnazlığın sultasından, nefsin tutkusuna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, gaflet uykusundan, zorluklara düşmekten, batılı hakka yeğlemekten, günahlara ısrarla devam etmekten, günahı küçümsemekten, itaati büyük görmekten, zenginlerin övünmesinden, fakirleri hor görmekten, elimizin altındakilere kötü davranmaktan, bize iyilik yapanlara teşekkürü terketmekten, zalime yardımcı olmaktan, mazlumu yalnız bırakmaktan, hakkımız olmayan bir şeyi istemekten ve bilgisiz konuşmaktan Sana sığınırız. Bizlere, bunları uygulamada yardım et ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...