Hayırlı bir gün 29-08-2020

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir.”

Mâide Suresi, 8.

“Her kim insanlarla muâmelede bulunur haksızlık etmez, onlarla konuşur yalan söylemez, onlara vaatte bulunur sözünden dönmezse işte o, insanlığı kemâle ermiş, âdaleti ortaya çıkmış ve kendisiyle kardeş olunması vâcip olmuş kişidir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Deylemî, Hadis No: 5546)

“Kendine gel de, hırsından teraziyi bırakma; hırs ve tamah, seni doğru yoldan azdıran bir düşmandır. Hırs, her şeyi ister fakat her şeyden de mahrum kalır. Ey turp oğlu turp! Hırsa tapma.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 17562-63

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle ve lütfunla tüm kötülükleri bizden uzaklaştır; nimetinle bizi besle; kereminle bizi ıslah et; ihsanınla bizi tedavi et; rahmetinin gölgesine al bizi; rızanla kuşat bizi; işler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et bizi. Adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede muvaffak eyle bizi Ya Erhamerrahimin…  Âmin…

Paylaşabilirsiniz...