Zemzem Suyu ve Mucizesi

 

Zemzem Suyu’nun müthiş sırrı!

Zemzem suyu, binlerce yıldan beri çöl sıcaklarında kurumadan ve yosun tutmadan bugüne nasıl geldi? Her yıl milyonlarca hacının içtiği bu suyu diğer sulardan farklı kılan şey nedir?

Dünyanın her yerinden Hacc ve Umre için Mekke’ye giden milyonlarca mü’min, memleketlerine Zemzem suyundan götürmekte ve yakınlarına ikram etmektedir. İslam dinine göre mukkaddes olarak kabul edilen Zemzem suyu, birçok sahih hadiste işaret edildiği gibi şifadır. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Yeryüzündeki en hayırlı su, Zemzem suyudur. O açlığı giderir ve hastalıklara şifadır.” (İbn Mace, Müsned ve Taberi) Bütün rivayetlerden anlaşıldığı gibi, Zemzem suyu, açlığını gidermek için içen kişinin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin susuzluğunu giderir ve şifa niyetiyle içene de şifa sunar. ABD’de her türlü içecek ve meyvenin yurt içine getirilmesi yasak olduğu halde, zemzem bu yasaktan istisna tutulmuştur. Zemzem suyu defalarca temizlendi, kuyusu tamir gördü ve çeşitli devlet adamları tarafından idare edildi. Zemzem kuyusundan çıkan eşyalar ise Mekke’de müzede sergilenmektedir. Geçmişten bugüne Zemzem suyu hakkında çeşitli övücü şiirler ve medhiyeler söylendi, yazıldı.

Kuyu yıllardır insanları besliyor
Zemzem Arapça bir kelime olup “alçak sesle konuşmak” demektir. Aslında atların çıkardığı alçak sese zemzem denir. Herhangi bir şeyi muhafaza etmek için de kullanılır. Zemzem kuyusu, Mescid-i Haram içinde Kabe’nin Hacer-i Esved taşının bulunduğu köşesinden on dört buçuk metre uzakta, yer altında bir odada bulunuyor. Zemzem suyu 3 ayrı kaynaktan beslenmektedir, 3’ü birleşince Zemzem olmaktadır. Sadece 173 cm. derinliğindeki bir kuyuda bulunan Zemzem suyuna dışarıdan herhangi bir kaçak giriş v.s yoktur. Binlerce yıldan beri çöl sıcaklarında kavrulan insanlara su sağlayan bu kuyu hiçbir zaman kurumamıştır. Genelde kuyu sularında yosun vb. parazitler ortaya çıkar. Bu ise suyun tadının bozulmasına ve kokuşmaya sebep olur. Oysa zemzem suyunda bu tür biyolojik hadiseler yaşanmaz. Dahası, şehirlerin içme suları klorlanır ama, zemzem suyu herhangi bir kimyasal işlemden geçirilmez.

‘Arabistan su bakımından da zengin’
Suudi Arabistan’da Zemzem suyunu inceleyen ve tedkik eden “Zemzem Araştırmaları ve Geliştirmeleri Enstitüsü” var. Bu enstitü’nün halihazırda başında Türkiyeli Prof. Dr. Zekai Şen bulunuyor. Zekai Şen’in Suudi Arabistan’daki görevi sadece Zemzem ile sınırlı değil. Aynı zamanda Arabistan’ın stratejik yeraltı sularının da sorumlu başdanışmanı. Stratejik Yeraltı Suları Enstitüsü bir ülkenin ne kadar tatlı suyu olduğunu, bu suyun ne kadar kişiye, ne zamana kadar yeteceğini araştırıyor. Suudi Arabistan’da bölgenin çöl olması nedeni ile yeraltı sularına özel bir önem gösteriliyor. Ama Arap yarımadasının altı sadece petrolle dolu değil. Bölgenin tüm yeraltı sularını inceleyen Zekai Şen, Suudi Arabistan’ın altının değerli mineralli sularla dolu olduğunu belirtiyor. “Allah, Arap yarımadasına öyle bir yeraltı suyu vermiş ki ondan minerali ve tuzlu suyu çekip karıştırdığınız zaman çok güzel bir su ortaya çıkıyor.” Prof. Dr. Şen, Arap yarımadasının gelecekte su sıkıntısı çekmeyeceğini vurguluyor.

DÜNYADAKİ EN SAĞLIKLI SULARDAN BİRİ
Yıllardır Zemzem suyu üzerinde Batılı ve Müslüman bilimadamlarının yaptıkları araştırmalar sonucu ulaşılan neticelerden başlıcaları şunlar

Avrupa’da labaratuarlarda yapılan araştırmaya göre Zemzem suyu diğer sulara göre çok daha az kükürt taşımaktadır.

Yine aynı araştırmaya göre diğer sulara göre çok daha besleyicidir ve çok daha fazla mineral barındırmaktadır.

Kaynağı henüz bulunamamıştır. Nereden geldiği şu anki teknolojiye göre bile bilinemiyor. Yakınlarında hiçbir kuyu yok ve denize de 80 km uzaklıkta. Bu şartlarda suyunu denizden veya başka bir kuyudan alması imkansız. Nasıl oluyor da yıllardır suyu bitmiyor, bunu kimse bilmiyor.

Açlığını gidermek için içen kişinin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin susuzluğunu giderir.

Sadece 1,5 metre derinliğindeki ufacık bir kuyudan çıkan su, hac mevsimi boyunca milyonlarca hacının tum su ihtiyacını karşılamaktadır ve hiçbir zaman ne azalma ne de kuruma göstermemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun raporlarına göre Dünya’daki en içilebilir ve sağlıklı sulardan biri.

Amerika’da yapılan test sonuçlarına göre Dünya’da içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su zemzem suyu. Yani zemzem mikrobik hastalıklara karşı etkili olan florürleri barındırıyor.

Bir başka özelliği ise kalsiyum ve magnezyum tuzlarının oranının yüksekliği idi. Bu ise yorgun insanların yüzlerine sürdükleri zaman neden ferahladıklarını izah ediyordu.

Bir başka araştırmada Zemzem suyunun mayalama özelliğinin de bulunduğu ortaya çıktı. Alman kimyacılar, Zemzem’in normal bir su ile karıştırıldığında baskın gelip bütününü Zemzem özelliğine çevirdiğini belirtiyorlar.

YENİ ŞAFAK

 

Paylaşabilirsiniz...