DEDİKODU ETMEK BİR HASTALIKTIR

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah, insanı yaratılmışların en şerefli­si olarak yaratmış. O’na akıl ve irade gücünü vermiş, bununla yetinmeyerek peygamberleri önder ve ilahi mesajları içeren kitapları da reh­ber olarak göndermiştir.

Yaratılış itibariyle iyiliğe de, kötülüğe de meyledebilen insanoğlunun yapması gereken iyilik ve güzel ahlak nevinden davranışların ya­pılması emredilirken, yapılmaması gereken kö­tülük ve çirkin davranışlar da yasaklanmıştır.

Allah-u Teala, neyi emretmiş ise biliniz ki o insanlığın hayrına olan bir iştir. Neyi yasaklamışsa o da mutlaka insanlığın zararına olan bir iştir.

Toplumu için  için kemiren dargınlık, küs­künlük, düşmanlık ve  hatta cinayetlerin sebe­bi  olabilen  manevi hastalıklardan  olan gıybet, diğer ifadesiyle dedikodu, haram kılınan,  yasak kılınan fiillerden birisidir.  Bu husus Hücurat  Suresi’nin 12. ayetinde şöyle ifade edilmektedir:

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü Zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kar­deşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan kor­kun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul eden­dir, çok esirgeyicidir.”

Hümeze Sûresi’nin 1. ayetinde de: “Arka­dan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline!” buyrulmuştur.

Bir hadisi şerifte Peygamberimiz ashabına:

“Bilir misiniz gıybet nedir?” diye sordu.

“Allah ve Rasûlü bilir.” dediler.

“Gıybet: Din kardeşini, hoşlanmayacağı bir vasıf ile anmandır.” buyurdular.

Bu arada ashaptan birisi:

“Ey Allah’ın elçisi. Eğer söylediğim şey, din kardeşimde varsa ne buyurursunuz?” di­ye sordu.

Buyurdular ki:

“Eğer söylediğin şey, kendisinde varsa onun gıybetini yaptın. Şayet yoksa o zaman iftira etmiş oldun.”(1)

Yüce Peygamberimiz ashabını, dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetini ikaz ve irşat  maksadıyla bir mecliste sohbet ederlerken şöyle buyurdular:

“Ey diliyle iman edip, imanları kalplerine inmeyen topluluk! Sakın Müslümanları çekiştirmeyin, onların gizli hallerini araştırmayın. Zira kim, din kardeşinin gizli kusurlarını açığa çıkarırsa, Allah da onun gizli kusurları­nı açığa çıkarır. Allah, kimin gizli kusurlarını açığa çıkarırsa, onu evinin içinde de rezil eder.”2

Muhterem Müslümanlar!

İnsan onurunu zedeleyen, dargınlık ve düşmanlıklara sebep olan gıybetten uzak duralım. Gıybet kardeşliğe saplanan hançer, sevgiyi solduran bir alevdir. İnsanlar arasındaki birliği ve beraberliği bozan fitne, fesat kaynağıdır. Tek kelimeyle günah batağıdır.

O halde tez elden tevbe edip, gıybetini yap­tığımız kardeşlerimizle helalleşelim.

Hutbemizi şu güzel peygamber’i nasihatle bitirelim:

“Dilini muhafaza et, evinle meşgul ol, günahlarına ağlayarak tevbe et.”(3)

_____________________________
1- Ebu Davut Terc., C: 5/25.

2- Ebu Davut Terc., C: 5/30.

3- Riyazü’s-Salihin, C: 3, 5/7.

Paylaşabilirsiniz...