İBADETLERDE DEVAMLILIK

 

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

“Hicr, 15/99”

İBADETLERDE DEVAMLILIK 

Muhterem Müslümanlar!

İbadet, Allah’a tazim ve saygı göstermek ve O’nun bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükür borcunu yerine getirmektir. İnsanı yoktan var eden ve ona hayat nimetini ihsan eden Allah’tır. İnsanın kendisine lütfedilen sayısız nimetlere karşılık, Allah’a minnet duyması, O’na bağlanması, O’nun emir ve yasaklarına riayet etmesi, kulluğunun gereğidir.  Elbette ki kulluk, süreklilik ister. Kullukta kesinti yoktur. Devamlılık onun temelidir.  Mesela vücudumuzun gıdası için her gün 2-3 öğün yemek yiyoruz. Nasıl yılda sadece bir ay yiyip içmek suretiyle bedenin maddî ihtiyaçları karşılanmıyor ise, haftada bir Cuma namazı kılmak ya da sadece mübarek gecelerde ibadet etmekle manevî ihtiyaçlar da karşılanmış olmaz.

İbadetler sadece belli kimselere ya da Cuma ya da Ramazan günlerine mahsus değildir.  Sevap ve günah durumu; akil baliğ olmuş, kadın erkek, müslümanım diyen her insan için ölünceye kadar devam eden bir süreçtir. Yüce Rabbimiz; kadın erkek tüm müminleri  büluğ çağından son nefesini verinceye kadar kullukla yükümlü tutmuştur. Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin “Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et”[1]  emri bunu ifade etmektedir.

Aziz Kardeşlerim,

Devamlı eda etmemiz gerekli olan ibadetlerden birisi ve en önemlisi namazdır. Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. “(Gerçek müminler)  namazlarını sürekli kılarlar.”[2]

İbadette devamlılık, kulluğun özünde vardır. İbadet sürekli olursa hayatın tamamı ibadete dönüşebilir. Hayat ibadete dönüşünce kul sürekli Allah’ın koruması altında ve onunla iletişim halinde olur. İşte bu durum kişiyi takva sahibi yapar. İbadette devamlı olmak kişinin samimiyetini gösterir.

Sevgili Peygamberimiz’e en güzel amel hangisidir diye sorulunca Efendimiz (s.a.v) de  “Allah katında amellerin en güzeli, az da olsa devamlı olanıdır.”[3]  buyurmuştur.Yine Ashabı Kiram’dan Alkame (r.a), Rasulullah’ın ibadet hayatının nasıl olduğunu annemiz Hz. Aişe’ye sormuştu da o da şöyle demişti. ”Rasulullah’ın ameli hafif ama sürekli yağan yağmur gibiydi.”[4]

Değerli Kardeşlerim,

Özellikle farz ibadetleri yerine getirmek ve sürekli haramlardan kaçınmak her müslümanın asli görevidir. Müslümanca yaşayışımıza sabır ve sebat ile devam edildiği takdirde neticede büyük birikimlerin meydana geleceği muhakkaktır. Denizleri deniz yapan yağmur damlalarının sürekliliğidir. Damlalar birike birike deryalar meydana gelir.

Yüce Rabbimiz bizleri son nefesimize kadar imandan ve kulluğundan ayırmasın.

 

HAZIRLAYAN: Hasan ÇALIŞKAN


[1] – Hicr, 15/99.

[2] Mearic, 23.

[3] – Müslim, Fezâil,75.

[4] – Buhari Savm 63.

Paylaşabilirsiniz...