Hayırlı bir gün – 02-11-2020

“ Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir….”

Fetih Sûresi 29.

“Merhamet edenlere Rahmân olan Allâh Teâlâ merhamet buyurur. Yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Tirmizî, Birr, 16/1924

“ Allâh(C.C.)’ın hâs kulları merhametli ve halimdirler. İşleri düzeltmekte ilâhi ahlâka sahiptirler.”

 

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 17209- 15114

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, iyilikleri yok edecek, bereketleri götürecek amellerden uzaklaştır bizi. Çirkin kötülüklerden ve rüsvay edici günahlardan sakınmayı kalbimize ilham eyle. Bizi, ancak Senin yardımınla elde edebileceğimiz şeyle uğraştırarak hoşnutluğunu kazanabileceğimiz şeylerden alıkoyma. Katındakinden mahrum eden, Sana kavuşturacak vesileyi aramaya engel olan ve Sana yakınlaşmayı unutturan alçak dünyanın sevgisini kalbimizden sök at. Gece ve gündüz Seninle baş başa kalıp râz-u niyaz etmeyi bizim için süsle (bu işin güzelliğini bizim için aşikâr eyle). Bize, bizi azabından korkmaya yaklaştıracak, yasaklarını irtikâp etmekten alıkoyacak ve büyük günahların esaretinden kurtaracak bir koruyucu güç ver.

Sana karşı gelme pisliğinden temizle bizi; suçlar pasını gider bizden; afiyet gömleğini eğnimize giydir; bol nimetlerinle bizi bürü ve lütuf ve fazlını bizim için aşikâr eyle. İşlerimizi yoluna koyarak, yönümüzü doğrultarak bize yardımcı ol. Bizi iyi niyetli olmaya, beğenilen sözler söylemeye ve güzel işler yapmaya muvaffak eyle. Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...