Hayırlı bir gün – 04-07-2018

“ Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz, Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir! ”

Al-i İmran Suresi, 92.


“ Yalnız iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allâh’ın, mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse; diğeri de, Allâh’ın, kendisine ilim verip de onunla amel eden ve bunları başkasına öğreten (yâni ilmini infâk eden) kimsedir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, İlim, 15)


“ Ey insanoğlu; Hakk’ın arşının bir köşesi de sana kadar gelmiştir! Kendine gel de, dine, insafa uygun olmayan bir şeye el uzatma! Sen; kendi hallerini gör, gözet; yaptığın iyiliklerin, insanlığın, adaletin sana getirdiği gönül huzurunu gör; yaptığın kötülüklerin, günahların, haksızlıkların, zulmün seni içine attığı ıztırabı, vicdan azabını düşün!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 24943-44

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Rabbimiz, bütün ibâdetlerimizi dâimâ ihlâs ve takvâ ölçüleri içerisinde edâ edebilmeyi bizlere nasip buyur. Âhiret yolculuğumuzda; namazımızı ebedî yoldaşımız, orucumuzu ebedî hâldaşımız, zekât ve infaklarımızı sonsuzluk aşımız ve haccımızı da en makbul gönüldaşımız eyle! İbâdetlerimizin her birini huzûr-i ilâhîne lâyık bir vasıfta îfâ edebilmeye cümlemizi muvaffak kıl!   Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...