Hayırlı bir gün – 14-03-2019

 “Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır.”

İsrâ Suresi, 82.

 ”  Şu beş şey gelmeden, beş şeyin kıymetini bil: Ölüm gelmeden hayatının, hastalık gelmeden, sağlığının, meşguliyet gelmeden boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden gençliğinin, fakirlik gelmeden zenginliğinin kıymetini bil…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Münavî, Feyzu’l-Kadîr, II, 16.)

“  Ne mutlu o kimseye ki, günlerini ganimet bilir de, borcunu eda eder. Bir kimsenin kudretli, sıhhatli, güçlü ve kuvvetli bulunduğu gençlik zamanında ibadet etmesi başka türlüdür.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 5179-80

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve Sana ibadette yararlanacağımız sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağımız boş vakit, amele dönüştüreceğimiz ilim ve itidalli olmamızı sağlayacak takva ver bize. Allah’ım, emirlerine itaatte niyetimize sebat ver; Sana kullukta basiretimizi sağlam kıl. Dinimiz ve bedenimizde sıhhat, emniyet ve selamet, kalbimizde basiret, işlerimizde ilerleme, Senin için haşyet, Senden korkma, bize emrettiğin itaatleri yerine getirme, nehyettiğin günahlardan sakınma nimetleriyle lütufta bulun bize. İşlerimizde başarılı olabilmemiz için hakkımızda hidayetini artır. Hiç kuşkusuz, Sen, çok ihsan eden kerem sahibisin.    Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...