Hayırlı bir gün – 16-12 -2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”

Nisa Suresi, 36

“Hayırlar içerisinde sevabı en süratli olanı, iyilik yapmak ve akraba ziyaretinde bulunmaktır Şerler içerisinde cezası en süratli olanı ise, zulmetmek ve akrabalarla alakayı kesmektir”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Münziri, Et-Terğib vet-Terhib, 3, 343)

“Düşmanın bile olsa ona bağış yapman iyidir. Çünkü bu bağışın yüzünden düşman bile insana dost olur; Dost olmasa bile hiç değilse kini, düşmanlığı azalır. Çünkü bağışta, iyilikte bulunmak adeta kinin merhemidir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Şerhi 6099-6100

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ey dehşete düşenlerin candan yakını, ey yalnızların dostu, ey ümidi kesilenlerin yardımcısı ve ey kederleri gideren, gamları dağıtan Allah’ım, ümid edip de ulaşamadığımız, gönlümüzden geçirip de def edemediğimiz işler için Sana sığınırız, yardımını dileriz ki bizleri işlerin dağınıklığından, ilmin faydasızlığından, nefsin tembelliğinden, muhafaza eyle, hakkımızda hükmettiğin şeylere bizleri razı kıl. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...