Hayırlı bir gün – 05-12-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ …Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez…”

Ra’d Suresi, 11.


“  Kulların kalbleri Allah’ın kudret elindedir. Onları istediği gibi halden hale çevirir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Kader 17; İbn Mâce, Muk. 13; Müsned, VI, 91)


“ Başına gelen bir sıkıntıdan dolayı üzüldüğünde hiç kimseyi suçlama, kendine bak”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 14333

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve bizi bu günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terketmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bid’atlerden kaçınmaya, marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülükten) sakındırmaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya muvaffak et. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...