Hayırlı bir gün – 06-11-2018

“(Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. De ki: Bana sadece, sizin ilâhınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hâla müslüman olmayacak mısınız?”

Enbiya Suresi, 107,108.


 “ Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Muvatta, Husnü’l-Hulk,1, H. No: 8, II, 904)


“  Hz. Muhammed (a.s.), bu dünyada da şefaatçidir, o dünyada da… Bu dünya din dünyasıdır. O dünya ise cennetler dünyasıdır. Bu dünyada onlara yol gösterir. O dünyada ise ay gibi olan yüzünü gösterir. O’nun gizli ve aşikar adetleri: “Ya Rabbi, ümmetime doğru yolu göster, onlar gerçekten de bilmiyorlar.” diye dua etmekti. O’nun mübarek nefesi ile iki kapı da açılmıştır. İki dünyada da duası kabul edilmiştir. O’na benzer birisi ne gelmiştir, ne de gelecektir. O mübarek ruhuna, kutlu gelişine, evladının zamanına da yüz binlerce salât ü selam olsun.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -20567-75

Allâh’ım!, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Bizleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yakışır iyi bir ümmet eyle. Allah’ım Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Makam-ı Mahmudu’nu ver O’nu (s.a.v.)’i Refik-i Alaya Yücelt. Allah’ım, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve ailesine, Hz. İbrahim (a.s.)’e ve ailesine salât ettiğin gibi, salât et. Allah’ım, Hz. İbrahim (a.s)’a ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve ailesine de bereket ihsan et. Sen bizlere iki cihan saadeti lütfeyle Yarabbi! Bizi “Liva-ül Hamd” sancağının altında gölgelendir! Allah’ım, Senin her şeye gücün yeter. Yegâne güç ve kudret Senin elindedir. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...