Hayırlı bir gün – 09-03-2019

 “Ey îmân edenler! Allah’a karşı takvâ üzere bulunun ve sözü doğru söyleyin ki Allah amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın! Her kim Allah’a ve Rasûlü’ne itâat ederse, o hakîkaten büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”

Ahzâb Suresi, 70-71.

 ”  Ben, haklı bile olsa münâkaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefîlim. Şakadan bile olsa, yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. Ahlakını güzelleştiren kişiye de cennetin en üstünde bir köşk verileceğine kefîlim.”
  

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ebû Dâvûd, Edeb, 7/4800; Tirmizî, Birr, 58/1993)

“  Kalp, yalan sözden mutmain olmaz, inanacağı gelmez. Su ile karışmış yağ, ziyayı artırmaz. Doğru söz, kalbi rahatlandırır. Doğruluklar, gönül tuzağının dâneleridir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 6682-83

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve bizi ifrat ve tefrite düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Bizi dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bize nasip et. Allah’ım, Bizim işimizde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve Sana güzel kulluk etmemizi nasip eyle. Bize sağlam bir kalb, doğru konuşan dil ver. Bize Senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni ve bildiğin tüm kötülüklerden bizi koru Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...