Hayırlı bir gün – 11-06-2018

“Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yâhut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesâbını arayandır.”

Nisâ Suresi, 86.


“ Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim,İman 93-94 )


“ Ziyaret ve iyadetine gittiğin, isterse düşmanın olsun; senin bu güzel hareketin yine iyidir. O düşman sana dost olmasa bile, kini azalır. Çünkü iyilik, kin ve garazın ilacıdır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 6099- 6100

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Allah’ım! düşmanların bize olan buğzunu muhabbete, zulüm ehlinin hasedini sevgiye, iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımızın düşmanlığını dostluğa, akrabalarımızın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yardıma, müdara edenlerin zahirî dostluklarını gerçek dostluğa, muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür.  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...