Hayırlı bir gün – 11-11-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret hâli müstesnâ, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin…”

Furkân Suresi, 70


“ Şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir: Kıyâmet günü namaz, oruç ve zekât sevâbıyla gelir. Fakat şuna sövdüğü, buna zinâ isnâd edip iftirâda bulunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü ve şunu dövdüğü için iyiliklerinin sevâbı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sâhiplerinin günahları kendisine yükletilir ve neticede cehenneme atılır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Birr, 59; Tirmizî, Kıyâmet, 2; Ahmed, II, 303, 324, 372 )


“ Allâh(C.C.)’ın hâs kulları merhametli ve halimdirler. İşleri düzeltmekte ilâhi ahlâka sahiptirler. Onlar, şiddet zamanı, sıkıntı vakti, rüşvet almaksızın mahlûkata acırlar, yardımda bulunurlar.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 9906-07

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! zarar verdiğimiz veya incittiğimiz, zulmettiğimiz veya zulme uğramasına sebep olduğumuz ve böylece hakkını zayi ettiğimiz veya hakkını almasına engel olduğumuz kullarını bol ihsanınla bizden razı et ve eksiksiz olarak katından haklarını ver. Sonra da bizi, hükmünü gerektirecek durumdan koru, adaletinin gerektirdiği cezadan kurtar. Çünkü senin cezalandırmana tahammül edecek, gazabına dayanacak gücümüz ve takatımız yoktur.Allah’ım!, bizden taraf onlara dokunan eziyeti, bizden onlara ulaşan kötülüğü veya onların bizim yanımızda zayi olan hakkını; günahlarının bağışlanmasına, derecelerinin yükselmesine, iyiliklerinin fazlalaşmasına vesile kıl; ey kötülükleri kat kat fazlasıyla iyiliklere çeviren yüce Allah’ım. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...