Hayırlı bir gün – 21-02-2020

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın…”

Mâide Suresi, 35.

“ İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ebû Dâvûd, Edeb 16; Tirmizî, Zühd 45)

“ Gönlün Haman’a doğru akıyorsa Haman cinsindensin, yok Mûsâ (a.s.)’ya doğru giderse, noksan sıfatlardan berî olan Allâh’a mensubsun. Eğer ikisine de meylin varsa, ikisine de gönlün kayıyorsa, nefsin ve aklın birbirine karışmış demektir. Bu durumda içinde bir savaş var demektir. Çünkü nefis ile akıl çarpışmaktadır. Kendine gel, aklını başına al da, aklı üstün getir, nefsini yen, ez!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 15106-07-08-09

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım!, ayaklarımızı yolun üzere sabit kıl, kaydırma. Allah’ım!, Senden başka maksudumuz yoktur, başka maksatlara salıverme. Allah’ım!, hakkı hak bilenlerden eyle, Allah’ım! Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...