Hayırlı bir gün – 15-08-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın.”

Hucurât Suresi – 6.

“Sıdk, insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi, doğru söylemeye devâm ettikçe, sonunda sıddîklardan olur. Yalan, kişiyi fücûra, fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe, sonunda Allâh indinde yalancılardan yazılır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103-105

“ Cenab-ı Hakk, doğruları doğru yola, doğruluğa çeker, ulaştırır. Batıl olanlar da, eğri kişiler de, batılı, eğri kişileri eğriliğe, çeker, götürürler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 18290

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım! Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hiyanetten temizle. Şüphesiz Sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Sen bize yardım et.  Allah’ım, emirlerine itaatte niyetimize sebat ver; Sana kullukta basiretimizi sağlam kıl. Dinimiz ve bedenimizde sıhhat, emniyet ve selamet, kalbimizde basiret, işlerimizde ilerleme, Senin için haşyet, Senden korkma, bize emrettiğin itaatleri yerine getirme, nehyettiğin günahlardan sakınma nimetleriyle lütufta bulun bize. Hiç kuşkusuz, Sen, çok ihsan eden kerem sahibisin. Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...