Hayırlı bir gün – 16-01-2024

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Ey îmân edenler! Sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık olun. Allâh’tan korkun ki başarıya erişesiniz.”

Âl-i İmrân Suresi: 200.

“ Sabır üçtür: Musîbetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günah işlememekte sabır…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Süyûtî, II, 42; Deylemî, II, 416.)

“ Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 4577

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle, Allah’ım!, ayaklarımızı yolun üzere sabit kıl, kaydırma. Allah’ım!, Senden başka maksudumuz yoktur, başka maksatlara salıverme. Allah’ım!, hakkı hak bilenlerden eyle, Allah’ım! Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle! Ya Erhamerrahimin…  Âmin…

Paylaşabilirsiniz...