Hayırlı bir gün – 17-01-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen, Rabbinin rahmetini dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur mu? De ki: ‘Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”

Zümer Suresi, 9

“ Kim dünyada ilmini artırır da zühd ü takvâsını artırmazsa, o kimse ancak Allah’tan uzaklığını artırır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 169 )

“ İşin başı takvadır, Allah’tan korkmaktır. Din de, doğruluktadır. İki dünyada da kurtuluş bunlarla olur”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, Tahiru’l Mevlevî 20664

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Yâ Rabbî… Bizlere akıl ve tefekkür ihsân eyledin. Okumayı emrettin, beyânı öğrettin. Kalplerimizi gafletten arındırmayı da lutfet ki, kâinat kitabından, Sen’in kudret ve azamet nakışlarını okuyalım ve ilmimiz, âhiretimize faydalı olsun. Âmîn!

Paylaşabilirsiniz...