Hayırlı bir gün – 17-11-2011

 

“Onlar emânetlerine ve ahitlerine riâyet ederler.”

(Mü’minûn Suresi, 8.)

“ Dört vasıf vardır ki, bunlar kimde bulunursa, o kişi tam münâfık olur. Kimde de bu vasıflardan biri bulunursa, onu terk edinceye kadar o kişide münâfıklıktan bir sıfat kalmış olur: Kendisine bir şey emânet edildiği zaman ona ihânet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)

“ Doğru kişilerin yemin etmeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların iyiyi kötüden ayırdeden, aydın iki gözü vardır. Verilmiş sözü, yemini, andı bozmak ahmaklıktan ileri gelir. Yemininde durmak, vefa göstermek temiz kişinin, müttakî olanın işidir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allah’ım, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle, Ya Rabbi, bizim ismet perdesini yırtan, bedbahtlıklara yol açan, nimetlerimizi değiştiren, duanın icabetini önleyen, belanın inmesine sebebiyet veren, işlediğimiz bütün günahları ve yaptığımız bütün hataları bağışla.

Allah’ım!, bizi her yerde kulluğunun gereğini yapan, uluhiyyetinin dergâhında durup Sana yalvaran ve Seni daha iyi tanımakla meşgul olan kullarından eyle. Allah’ım!, Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği diliyoruz. Ya Rabbi, Hayırlı kişilerle karşılaştır, şerli kişilerden uzak eyle bizi. Münafıklardan uzak ve emin eyle, münafıklık vasıflarını bizde barındırma Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...