Hayırlı bir gün – 18-12-2018

 “ Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.”

Taha Suresi 131.


 “  Dünyaya karşı zâhid ol, ona rağbet gösterme ki, Allah seni sevsin. İnsanların ellerinde bulunan şeylere karşı zâhid ol, onları isteme ki, insanlar da seni sevsin.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (İbn-i Mâce, Zühd, 1 )


“ Aslında bu fâni dünyanın malı mülkü, atlası, hızlı giden Hakk yolcusuna bir zincirdir. Dünya hırsına kapılan, altın zinciri gördü de aldandı. Canı bir kuyunun deliğinde kaldı, ovalara çıkamadı. Dünyanın görünüşü cennet gibi güzel, fakat manası, iç yüzü, cehennem gibi yakıcı… Şekil ve renk bakımından gül yanaklı bir güzel, içi zehirle dolu bir yılan.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî 20643-44-45

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Allâh’ım! Beni, Sen’in muhabbetinle ve sevgisi Sen’in katında fayda verecek olan kimsenin muhabbetiyle rızıklandır. Allâh’ım! Bana ihsân ettiğin ve benim de kendilerini sevdiğim nîmetleri, Sen’in sevdiğin ve râzı olduğun amelleri işleyebilmem husûsunda bir kuvvet kıl. Allâh’ım! İstediğim hâlde bana vermediğin şeyleri de, zihnimi Sen’in sevdiğin şeylerle meşgul etmeme ve tamâmen Sen’in tâatine yönelmeme bir sebep kıl.  Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...