Hayırlı bir gün – 19-12-2018

 “ İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?”

Rahmân Suresi, 60.


 “  İyilik, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye fetvâ verse bile içinde yine de şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 227-228; Dârimî, Büyû’2)


“ Bütün iyilikleri, lütufları, Hakk’ın lütfu, Hakk’ın iyiliği olarak bil. Bütün insanları, onun ihsanı olarak kabul et. Bizde bulunan bütün duyguların bize duyurdukları, hissettirdikleri, hoşluklar, güzellikler de, onun ihsanının, lütfunun birer aksidir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî 23566

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Allah’ım, bize, Sana itaat etmek muvaffakiyetini, isyandan uzaklaşmayı, niyetin doğruluğunu ve ihtiramları korunması gereken kimseleri tanımayı ihsan et; bize hidayete erişmek ve ona sabit kalmakla ikramda bulun; dillerimizi doğruluk ve hikmetle güçlendir; kalplerimizi ilim ve mârifetle doldur; karınlarımızı haramdan ve şüpheli şeylerden arıt; ellerimizi zulüm ve tecavüzden alıkoy; gözlerimizi kötülüklerden ve hıyanetten koru; kulaklarımızı boş söz ve gıybete kapat.Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...