Hayırlı bir gün – 20-11-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“…Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur….”

Maide Suresi, 32.

” Mü’minin haksız yere öldürülmesi, dünyanın yerle yeksan olmasından daha korkunçtur.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Nesâi, Tahrim, 1)

“  Şehidlik mü’min için ma’nevî ve ebedî bir hayattır. Fakat münâfık için ölümlüdür ve yıpranıştır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 5044

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım!, İki dünyâmızı da İslâm’ın güzellikleriyle azîz eyle! Devlet ve milletimizle birlikte âlem-i İslâm’ı ve bütün insanlığı her türlü fitne ve felâketlerden muhâfaza kıl!  Yarabbi, Yeni Zelanda’daki Cum’a Şehitlerimize rahmet et,  Tüm şehit ailelerine sabır ve güç ver. Allah’ım Hakk’sın, birsin, teksin. Sen dilersen olmazlar olur. Sen dilemezsen yaprak kımıldamaz. Efendimizin (s.a.v.) hürmetine, tüm sevdiğin kullarının hatrı için, İslâm Ümmetine zarar vermek isteyenlere fırsat verme. Ya Rab şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Ailelerine sabırlar ihsan eyle.  Mü’minlere uzanan elleri Kahhar ismi Şerifinle kahreyle, onlara fırsat verme Ya Rabbi… Herşeyin hayırlı olanını ancak sen bilirsin hakkımızda hayırlısını nasib eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle. Hasbinallahi ve nimel vekil. La havle vela kuvvete illa billah. Velhamdü lillahi Rabbil alemiyn… Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...