Hayırlı bir gün – 21-08-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın.”

Münâfikûn Suresi, 10.

“Faydalı işler görmekte acele ediniz…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Îmân 186; Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3)

“Mademki ekiyorsun, asıl ekilecek yere ek de, birine karşı yüz bin elde et.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 17652

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Ey dehşete düşenlerin candan yakını, ey yalnızların dostu, ey ümidi kesilenlerin yardımcısı ve ey kederleri gideren, gamları dağıtan Allah’ım, ümid edip de ulaşamadığımız, gönlümüzden geçirip de def edemediğimiz işler için Sana sığınırız, yardımını dileriz ki bizleri işlerin dağınıklığından, ilmin faydasızlığından, nefsin tembelliğinden, muhafaza eyle, hakkımızda hükmettiğin şeylere bizleri razı kıl. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...