Hayırlı bir gün – 23-02-2018

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onların ellerini sizden çekmişti. Allah’a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnızca Allah’a güvenip tevekkül etsinler. ”

Maide Suresi 11.

“Müminler, bir binanın yapı taşları gibidir. Onlar, birbirlerinin hayata tutunmasını temin ederler.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Salât, 88; Müslim, Birr ve Sıla)

“ Sen bir cefâda bulunursan, noksandan, hatâdan kurtulup kemâle, olgunluğa yönelmeni isteyerek, senin kulağını çeker, yâni Allâh terbiye için sana bir dert, bir belâ verir. Hakk yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbîhi terk edince zahmete, sıkıntıya düşersin, sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı gelir, çatar. Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı bir çeşit ihtardır. Bir çeşit terbiyedir. Devam edegeldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma demektir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî 8079-80-81-82

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım! Kalp katılığından, gafletten, azgınlıktan, zilletten, tembellikten, küfürden, fısktan, nankörlükten ve ikiyüzlülükten sadece Sana sığınıyoruz. Sen bizleri koru Ya Rabbi! Allah’ım, bize taşıyamayacağımız kadar yük, çekemeyeceğimiz kadar, ağırlık verme, Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...