Hayırlı bir gün – 23-12-2017

“Boş kaldın mı hemen işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.”

İnşirah Suresi, 7-8

“Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Müsâfirîn, 218; Ahmed, VI, 61)

“Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” âyetini oku ve anla ki, Dünya’dan maksûd olan ibâdetten başka birşey değildir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 10661

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve imanımızı en kâmil iman, yakinimizi en üstün yakin kıl; niyetimizi niyetlerin, amelimizi amellerin en güzeline ulaştır. Bize kötü bir niyetle yaklaşanın kötülüğünü bizden geri çevir; hilesini bizden uzaklaştır; şerrini bizden defet; tuzağına kendisini düşür ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...