Hayırlı bir gün – 25-11-2011

 

“ İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen millet için dersler vardır.”

(Rûm Suresi, 21.)

“ Sizin en hayırlınız, âile fertlerine karşı hayırlı olandır. Âilesine en hayırlı olanınız ise benim.”

Hz. Muhammed (s.a.v.)

“ Allah dünyada hayat devam etsin, insan nesli kıyamete kadar sürsün, var olsun diye erkekle kadını birbirine sevdirmiştir. İki canın yani erkekle dişinin birleşmesi sonrası onlara gayb âleminden can gelir, aralarına katılır”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allah’ım, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle, Allâh’ım!, bizim ismet perdesini yırtan, bedbahtlıklara yol açan, nimetlerimizi değiştiren, duanın icabetini önleyen, belanın inmesine sebebiyet veren, işlediğimiz bütün günahları ve yaptığımız bütün hataları bağışla. Allâh’ım!, bizi her yerde kulluğunun gereğini yapan, uluhiyyetinin dergâhında durup Sana yalvaran ve Seni daha iyi tanımakla meşgul olan kullarından eyle. Allâh’ım!, Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği diliyoruz. Ey ayıpları, suçları örten Allah, perdemizi kaldırma; imtihan zamanında, herşeyin açığa vurulacağı kıyamet gününde, bize sen yardımcı ol, sen bizi koru. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...