Hayırlı bir gün – 25-12-2017

“Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim.”

Bakara Suresi, 160.

“İki göz vardır, onlara cehennem ateşi değemez: Allâh için ağlayan göz ile, Allâh yolunda nöbet tutarak uyanık sabahlayan göz.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Fedâilu’l-Cihâd, 12/1639)

“Tövbe için, revnak ve letafet lazımdır; tövbenin şartı, şimşek ve buluttur. Bir meyvenin yetişmesi için, hararet ve su lazımdır. Onun gibi tövbenin kabulü için de, bulut ve şimşek, yani, ah-ı derun ile gözyaşı icap eder. Gönül şimşeği ve göz bulutu olmayınca ve onlar çakıp yağmayınca, tehdit ve gazap ateşi nasıl söner?”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l Mevlevi, Mesnevî Şerhi 5603-04-05

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! Din ve azmimde sebatı, rüşdümde azimeti, iyi işlere azmetmeyi Senden isterim. Nimetine şükrü ve Sana güzel ibadet edebilmeyi Senden isterim. Nimetine şükrü ve Sana güzel ibadet edebilmeyi Senden isterim. Her şeyden salim ve huşu sahibi kalbi, dürüst ahlaka sadik ve zakir lisana sahib olmayı, nimetine şükür ile güzel ibadet ve makbul amellerde bulunmamı Senden isterim. Bildiğin bütün iyilikleri Senden ister ve bildiğin bütün kötülüklerden Sana sığınırım. Bildiğin bütün günahlardan Sana tövbe ederim. Sen bilirsin ben bilemem. Bütün gizli şeyleri en iyi bilen sensin. Bizleri affet. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...