Hayırlı bir gün – 11-11-2019

“ Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı: Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir ki Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir. ”

İbrahim Suresi, 24-25.

“ İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adâletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  ( Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim, Zekât 56

“ Ey talib gel. Fakirler sehavete muhtaç oldukları gibi cömerdlik de fukaraya muhtaçdır. Güzeller saf ve parlak ayna aradıkları gibi cömerdlik de fakir ve zaif kimseler ister. Güzellerin yüzü aynada güzel görünür. İn’am ve ihsân cemâli de fakir ile peydâ olur. Bundan dolayı Cenâb-ı Hakk “Duhâ” sûresinde Yâ Muhammed; fakiri reddetme” buyurdu. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -2745-48

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Senin güç ve kudretin olmaksızın hiçbir şey yapamayacağımızdan bizi kendi güç ve kudretimizle baş başa bırakma. Huzuruna çıkmak için diriltileceğimiz gün bizi utandırma; dostlarının önünde bizi rüsvay etme. Seni anmayı unutturma bize; şükrünü giderme bizden; yanılma zamanlarında, nimetlerine cahil olanlar gafletteyken, şükründen ayırma bizi; verdiğin nimetlere karşı Seni övmeyi, yaptığın iyilikleri itiraf etmeyi ilham et bize. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...