Hayırlı bir gün – 26-05-2018

“  Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”

Ahzab Suresi, 70,71.


“ Benim misalimle sizin misaliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mani olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmememiz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Rikâk, 26 )


“  Bu seçilmiş irfan sofrasından başka bir sofra seçen kişinin boğazını kemik yırtar ve deler. Kim Peygamberin sofrasından başka bir sofraya giderse, bil ki şeytan onunla bir kâseden yemek yer. Kim onun komşuluğundan kaçarsa, şüphe yok ki, şeytan ona komşu olur. Kim onsuz uzak bir yola giderse, şeytan onun yol arkadaşı olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:16463-64-65-66

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım! bizi hidayet verdiklerinden kıl, afiyet verdiklerinden eyle, Bizi, işlerini üzerine aldıkların arasına koy. Verdiklerini hakkımızda mübarek kıl. Vukuuna hükmettiğin şerlerden bizi koru. Sen dilediğin hükmü verirsin, kimse Seni mahkum edemez. Sen kimin işini üzerine aldıysan o zelil olmaz. Rabbimiz! Sen münezzehsin, muallasın, bizleri bağışla.  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...