Hayırlı bir gün – 26-07-2018

“Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.”

Tekâsür Suresi, 8.


“İbâdet on kısımdır; dokuzu helâl rızık talep etmek, biri ise diğer amellerdir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Deylemî, Müsnedü’l- Firdevs, III, 107/4062 )


“ İnsanın nurunu ve kemalini artıran lokma, helal kazanç ile elde edilmiş olandır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 1639

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım israfa ve ihtiyaçtan fazla tüketime karşı bizi koru; bağışta bulunmak ve ifrat ve tefritten sakınıp orta bir yol izlemekle bizi düzelt; gideri gelire göre ayarlamayı bize öğret; lütfunla bizi savurganlıktan koru; rızkımızı helal yollardan ver; harcamamızı iyilik kapılarına yönelt; gurur ve kibir getirecek, zulme sürükleyecek, taşkınlığa sebep olacak malı bizden al.

Allah’ım, yoksullarla birlikteliği bize sevdir; güzel sabırla onlarla birliktelikte bize yardım et. Fani dünya malından bizi nasipsiz ettiğin şeyleri, kalıcı hazinelerinde bizim için biriktir. Dünyanın değersiz mal ve metaından bize bahşettiklerini komşuluğuna ulaşmak, yakınlığına kavuşmak ve cennete ağmak vesilesi kıl. Hiç kuşku yok, Sen büyük lütuf sahibisin; Sen cömertsin, kerem sahibisin.
Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...