Hayırlı bir gün– 26-12-2019-

“Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz, Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir! ”

Al-i İmran Suresi, 92.

“ Yalnız iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allâh’ın, mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse; diğeri de, Allâh’ın, kendisine ilim verip de onunla amel eden ve bunları başkasına öğreten (yâni ilmini infâk eden) kimsedir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, İlim, 15)

“ Cenab-ı Hakk’tan bizi edebe muvaffak kılmasını dileyelim. Çünkü edebi olmayan, Allah’ın lütfundan mahrum kalır. Edepsizin zararı, yalnız kendisine dokunmaz; belki bütün afaka ateş vermiş olur. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 79-80

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Rabbimiz, bütün ibâdetlerimizi dâimâ ihlâs ve takvâ ölçüleri içerisinde edâ edebilmeyi bizlere nasip buyur. Âhiret yolculuğumuzda; namazımızı ebedî yoldaşımız, orucumuzu ebedî hâldaşımız, zekât ve infaklarımızı sonsuzluk aşımız ve haccımızı da en makbul gönüldaşımız eyle! İbâdetlerimizin her birini huzûr-i ilâhîne lâyık bir vasıfta îfâ edebilmeye cümlemizi muvaffak kıl! Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...