Hayırlı bir gün – 27-08-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne râzı olmaz…”

Zümer Suresi, 7

“(Kulunu) Allah’tan daha çok kıskanan bir varlık yoktur. Bu sebeple O, çirkinliklerin açığını da gizlisini de haram kılmıştır…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Tevbe, 33, 32-35. Buhârî, Tefsîr, 6/7; Tevhîd, 15 )

“Bir gönülde, dost muhabbeti şimşek gibi çakınca, bilmiş ol ki, dostun kalbinde de muhabbet vardır. Senin kalbinde muhabbet-i ilahîye iki kat olursa, şüphesiz Hakk’ın da, sana muhabbeti vardır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 12045-46

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ey dehşete düşenlerin candan yakını, ey yalnızların dostu, ey ümidi kesilenlerin yardımcısı ve ey kederleri gideren, gamları dağıtan Allah’ım, ümid edip de ulaşamadığımız, gönlümüzden geçirip de def edemediğimiz işler için Sana sığınırız, yardımını dileriz ki bizleri işlerin dağınıklığından, ilmin faydasızlığından, nefsin tembelliğinden, muhafaza eyle, hakkımızda hükmettiğin şeylere bizleri razı kıl. Âmin, Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...