Hayırlı bir gün – 28-03-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın.”

Münâfikûn Suresi, 10.


“ Faydalı işler görmekte acele ediniz…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Îmân 186; Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3)


“ Mademki ekiyorsun, asıl ekilecek yere ek de, birine karşı yüz bin elde et.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 17652

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ey Rabbim! bizleri, hayırda yarışan, ihlâs ile infak yolunda koşan, nefsinin ve şeytanın engellerine takılmadan hayrın kemâline, Cemâl’ine vâsıl olanlardan eyle. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...