Hayırlı bir gün – 28-07-2018

“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. ”

Zümer Suresi 53.


“ Eğer mü’min, Allah’ın azabının nitelik ve niceliğini bilseydi, cennet ümidine kapılmazdı. Kâfir de Allah’ın rahmetinin nitelik ve niceliğini tam olarak kavrayabilseydi, O’nun cennetinden asla ümidini kesmezdi. ”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Tevbe 23)


“  Güçlük, kolaylıkla beraberdir. Kendine gel, ümidini kesme. Bu ölümden sonra hayata yol var. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 16553

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! Helal bir işte çalışıp ve helalinden evine ekmeğini götüren kullarından eyle ve bizi, nimete boğduğun zaman Seni anmayı unutanlardan, imtihan ettiğin zaman ihsanından gaflet edenlerden kılma. Refahta veya sıkıntıda, zorlukta veya kolaylıkta, afiyette veya belada, nimette veya mihnette, bollukta veya kıtlıkta, yoksullukta veya zenginlikte, hangi durumda olursak olalım, geciktiği için duasına icabet etmenden ümidini kesenlerden etme bizi. Allah’ım! Azabından affına gazabından rızana sığınıyoruz Senden yine Sana ilticâ ediyoruz. Senin Şanın yücedir.  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...