Hayırlı bir gün – 28-11-2018

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel yol ne ise onunla önle. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile, sanki yakın dost(un olmuş)tur.”

Fussilet Suresi, 34.


 “ Yapacağı fenâlıklardan komşusu emniyet içinde olmayan kimse cennete giremez.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Îmân, 73)


“ Düşmanın bile olsa ona bağış yapman iyidir. Çünkü bu bağışın yüzünden düşman bile insana dost olur; Dost olmasa bile hiç değilse kini, düşmanlığı azalır. Çünkü bağışta, iyilikte bulunmak adeta kinin merhemidir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 6099-6100

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Rabbimiz Affede affede ilâhî affa lâyık hâle gelmeyi ve insanlığın dâimâ iyilik, güzellik ve hayrını gördüğü sâlih mü’minlerden olmayı hepimize müyesser kılsın! Evliyâullâh’ın güzel hâllerinden hisse alarak Hakk’a yakınlığın hazzını gönüllerimizin tükenmez hazînesi eylesin!..   Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...