Hayırlı bir gün – 04-03-2020

“İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.”

Ra‘d Suresi 11.

“ Bir müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek de ona, Aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Zikir 86)

“ Cenâb-ı Hakk Mâlikülmülk’dür, her kim ona secde eder ve emrine itaat gösterirse bu toprak ve fânî âlemden başka ona yüzlerce mülk verir. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 13119

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, başkalarının hatalarını ve zaaflarını seçip çıkarmaya ayarlı bir bakıştan Sana sığınırım. Bana, kendi hatalarını görmekten, başkalarınınkini görmeye hâli kalmayacak göz lutfet… Beni, sırdaş olabilen, sırdaş kalabilen, güvenilen ve peygamberinin «emîn»lik sıfatıyla boyanmış olan biri et. Bana nasip ettiklerini hor, hakir ve çirkin görmekten gözlerimi kurtar… Ya erhamerrahimin… . Âmin…

Paylaşabilirsiniz...