Hayırlı bir gün – 04-06-2020

“İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sâhiplerinindir.”

Kasas Suresi, 83.

“ Allâh Teâlâ bana; «O kadar mütevâzı olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin!» diye emretti.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Cennet, 64)

“Bir debbağ, iş görürken eski püskü bir hırka giyse, bu hırka, onun efendiliğini ve zenginliğini azaltmaz. Bir demirci demir döverken, yırtık pırtık bir iş elbisesine bürünse bu, halk nazarında onun itibarını azaltmaz. Öyle ise vücûdundan kibir ve azamet elbisesini çıkar. Öğrenmekte zül ve tevâzu libâsını giyin.

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 17223-24-25

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle ve bizi ifrat ve tefrite düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Bizi dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bize nasip et.

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve lütfunla tüm kötülükleri bizden uzaklaştır; nimetinle bizi besle; kereminle bizi ıslah et; ihsanınla bizi tedavi et; rahmetinin gölgesine al bizi; rızanla kuşat bizi; işler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et bizi. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...