Hayırlı bir gün – 06-04-2020

“…O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.”

Enfal Suresi, 1.

“ Birbirinizi çekememezlik gibi kötü huylara kapılmayınız. Öfke ve hıncınızı birbirinizden çıkarmaya kalkmayınız. Birbirinizin ayıplarını araştırmayınız. Başkalarının konuştuklarına kulak kesilmeyiniz… Ey Allâh’ın kulları! Kardeş olunuz!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Birr, 30)

“Bir dosta, dostunun cefası nasıl ağır gelir? Cefa ve meşakkat, iç gibidir, dostluk onun kabuğuna benzer. Bela, afet ve mihnetle başı hoş olmak, dostluk nişanı olmuştur. Bir dost, altın gibidir; bela ise, ateş misalidir. Halis altının ateşle bulunması ve hararet tesiriyle eriyip cürufundan kurtulması gerekir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 5414-15

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve düşmanların bize olan buğzunu muhabbete, zulüm ehlinin hasedini sevgiye, iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımızın düşmanlığını dostluğa, akrabalarımızın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yardıma, müdara edenlerin zahirî dostluklarını gerçek dostluğa, muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür. Ya erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...