Hayırlı bir gün – 06-07-2019

“Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.”

Nisa Suresi, 86.

“Varlığım elinde olan zata yemin olsun ki siz iman etmedikçe cen­nete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (gerçek manada) iman etmiş olmazsınız. Ben size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstere­yim mi? Selâmı aranızda yayınız.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî. iman 20

“Ben Allâh’ın selamını alırım ümidi ile velîlerin yanına gider, onları canla, gönülle dinlerim. Dinlerim de, onların candan daha tatlı olan sözlerinden, selamlarından Hakk’ın selamını duyarım. Çünkü o velî kendi varlığını tevhîd ateşine atmış, yakmış, yok etmiş olduğu için, onun selamı Hakk’ın selamı olmuştur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 11027-29

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve bizi bu günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terketmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bid’atlerden kaçınmaya, marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülükten) sakındırmaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya, aramızda selamı yaymaya ve yüceltmeye muvaffak et. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...