Hayırlı bir gün – 07-06-2019

“ Allah Teâlâ buyurdu ki: «Bu, sâdıklara sadâkatlarının faide vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır ki, onlar bunlarda ebedî olarak kalıcılardır. Allah Teâlâ onlardan razı olmuş, onlar da Allah Teâlâ’dan razı olmuşlardır. İşte bu, en büyük bir kurtuluştur.”

Maide Suresi, 119.


“ Eminliği, güvenirliliği (emaneti) olmayanın imanı yoktur; ahdine vefası, verdiği sözüne sadakati olmayanın dini yoktur ”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Ahmed b. Hanbel, III, 135


“ Doğruluk, Allah’a bağlılık, onun uğrunda can vermektedir. Aklınızı başınıza alın da, bu hususta yarışa girin. Kur’an-ı Kerim’den “Allah’a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler vardır” ayetini oku.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 19981

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Ey Rabbimiz, bizleri kibir ve gurur, şaşkınlık ve şımarıklıklardan muhâfaza buyur! Nefsimizi tanıyarak Sana kulluk ve ibâdet dolu bir hayat yaşayan sâlihlerden eyle! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...