Hayırlı bir gün – 07-10-2019

“ (Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele! ”

Tevbe Suresi 112.

“ Her hükümdarın bir korusu vardır. Allah’ın korusuda yasakladığı; haram kıldığı şeylerdir. Koru etrafında dolaşanlar içine düşmek tehlikesiyle karşı karşıyadır”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, İman, 39.

“ Allah her şeyi görür, görür ama onun güzel huylarından birisi de, günahları ve ayıpları örtmektir. Ancak, haddi aşanın yaptığını ortaya kor. Onu rezil eder.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 22100

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Ey güçlükleri kolaylaştıran Allah’ım! Bizi haddini bilenlerden, Senin had ve hududuna uyan salihlerden eyle. Allah’ım! Sen bize dünyada da, ahirette de iyilik ver, güzellik ver! Allah`ım bizim yolumuzu gül bahçesi gibi güzelleştir, varacağımız yerde Sen bulun, konak yerimiz Sen ol, yürüdüğümüz yol bizi Sana götürsün, sadece cennete değil . Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...