Hayırlı bir gün – 09-02-2017

“Onlar, (o mü’minler) ki, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.”

Mü’minûn Suresi, 3.

“Lüzumsuz şeyleri terk etmesi, kişinin iyi bir müslüman oluşundandır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)(Tirmizî, Zühd, 11; İbn-i Mâce, Fiten, 12)

“Gururdan, kendini beğenmekten kurtul. Lüzumsuz, fazla şeyleri üstünden at ki, Hakk’tan sana her an ilahî rahmetler yağsın. Akıllılık, kendini birşey zannetmek, alçak gönüllü ve kırık kalpli olmanın zıttıdır…”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:22776-77

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve işlerimizi zorluktan, amellerimizi gösterişten, bizi kinden, nefretten, hasetten muhafaza eyle. Riyalıktan, kibirden, öfkeden, şehvetten ve şeytanın tuzaklarından muhafaza eyle. Hiç kuşku yok, Sen büyük lütuf sahibisin; Sen cömertsin, kerem sahibisin. Allah’ım, sevmiş olduğun kullarının tevâzû, yokluk ve hiçlikle yücelmiş gönül iklîmlerinden kalplerimize hisseler ihsân eyle Ya erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...