Hayırlı bir gün – 04-07-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Kim Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkar da nefsini hevâ ve heveslerden alıkoyarsa, şüphesiz onun varacağı yer cennettir.”

Nâziât Suresi,40-41.


“ Her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki, Allâh’ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Îmân, 39)


“ Ey insan; aklını başına al da nefs köpeğinin dirilmesini isteme ki o nefs, çoktan beri senin düşmanındır.

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 4453

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.   Rabbimiz; bizleri bir göz açıp kapayıncaya kadar dahî, nefsimizin eline bırakma. Bizi rahmet ve inâyetiyle sırât-ı müstakîmde muhafaza buyur. Nefsini tezkiye ve kalbini tasfiye ederek felâha kavuşanlardan eyle Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...