Hayırlı bir gün – 11-01-2020

“Îman edip de (kötülüklerden) sakınanlar için âhiret mükâfatı daha hayırlıdır.”

Yûsuf Suresi, 57 .

“ İyilik yapanlar için, hattâ kendi âilesine ve tâbîilerine iyilik yapanlar için bile cennette konaklar vardır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Taberî, Câmî, Beyrut 1405 XIV, 61)

“ Ey insanoğlu! Hakk’ın arşının bir köşesi de, sana kadar gelmiştir. Kendine gel de, dine, insafa uygun olmayan bir şeye el uzatma. Sen, kendi hâllerini gör, gözet. Yaptığın iyiliklerin, insanlığın, adaletin sana getirdiği gönül huzurunu gör; yıktığın gönüllerin, günahların, haksızlıkların, zulmün seni içine aldığı ızdırabı, vicdan azabını düşün.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 24943-44

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Ey her şeyin evveli, âhiri, zâhiri, bâtını olan. Her şeye hükmeden. Her şeyi sayıp ortaya döken, başta yaratan, ölümden sonra tekrar hayat veren, bilen, kuşatan, gören, müşahede eden, kim ne işlerse hepsini kaydeden, küçük-büyük yapılan her şeyi gören, haberdar olan, Kayyûm ismiyle varlığı ayakta tutan, görünür âlemin verasında, verâların da verasında tasarruf sahibi bir zat olan Yüce Rabbim! Sen her şeye kâdirsin, ne olur, benden bilerek ya da bilmeyerek sâdır olmuş ne kadar hata, günah ve isyan varsa onları da mağfiret buyur! Bizleri hazırlığını iyi yapan kullarından eyle. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...