Hayırlı bir gün – 11-02-2020

 

“Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; bilakis, onlar diridirler. Rabbleri katında rızıklanmaktadırlar…”

Âl-i İmran, 169.

“ Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehid, gördüğü itibar ve ikrâm sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehid olmayı ister.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Cihâd 21; Müslim, İmâre, 109)

“ Şehidlik mü’min için ma’nevî ve ebedî bir hayattır. Fakat münâfık için ölümlüdür ve yıpranıştır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:5044

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Yarabbi, Şehitlerimize rahmet et, asker ve polislerimizi koru onların yar ve yardımcıları ol. Tüm şehit ailelerine sabır ve güç ver. Bir daha kimseye evlat, eş, baba acısı gösterme Yarabbi. Allah’ım Hakk’sın, birsin, teksin. Sen dilersen olmazlar olur. Sen dilemezsen yaprak kımıldamaz. Efendimizin (s.a.v.) hürmetine, tüm sevdiğin kullarının hatrı için, ülkemize zarar vermek isteyenlere fırsat verme. Bayrağımızı indirme, ezanımızı dindirme. Asker ve polislerimize güç ve kuvvet ver. Bizlerede sabır ver. Ya Rab şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Ailelerine sabırlar ihsan eyle. vatanımızı bölmek için uğraşan, askerimize kurşun sıkan, bizi birbirimize düşman etmek için çalışanları rezil et Yarabbi. Vatanımıza, Ezanımıza, Bayrağımıza uzanan elleri Kahhar ismi Şerifinle kahreyle, onlara fırsat verme Ya Rabbi… Herşeyin hayırlı olanını ancak sen bilirsin hakkımızda hayırlısını nasib eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle. Hasbinallahi ve nimel vekil. La havle vela kuvvete illa billah. Velhamdü lillahi Rabbil alemiyn… Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...