Hayırlı bir gün – 14-04-2017

“ Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allâh’a ait olmasın. O, her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emâneten konulacakları yeri de bilir…”

Hûd Suresi, 6

“ Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Zühd, 33 )

“ Oğul; bağını kopar ve kurtul. Ne vakte kadar altın ve gümüş kaydında kalacaksın? Denizi bir kaseye dökecek olsan, ne kadar sığar? Ancak bir günlük rızık miktarı… Hırs ve tamah ehlinin gözü doymaz. Hâlbuki sedef, kanaat gösterip kapanmayınca içinde inci olmaz. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 19-21

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Bizleri temiz ve helâl rızıklarla merzûk kıl ve sâlih amellere muvaffak eyle. Âmîn!

Paylaşabilirsiniz...