Hayırlı Bir Gün – 14-06-2017

“İnsanlardan öyleleri de vardır ki, Allâh’ın rızâsını kazanmak için kendini ve malını fedâ eder. Allâh da kullarına karşı şefkatlidir.”

Bakara Suresi, 207.

“ Allah’ı rab, İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak benimseyip onlardan râzı olan kimse imânın tadını tatmıştır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) Müslim, İmân 56

“ Kulluk et de, belki sen de âşık olursun. Kulluk da, ibadetle, iyi işlerle elde edilen bir kazançtır. Kul, canla başla azat olmayı, kulluktan kurtulmayı diler. Âşık ise, ebedî olarak kullukta kalmayı ister, azat olmayı hiç istemez. Kul, daima elbise ister, bahşiş diler. Âşığın elbisesi ise, daima sevgilinin yüzüdür, sevgili ile buluşmaktır. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 18889-91

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ey, Şefkatli Rabbim! Eğer ayıplarımızı örtmeseydin, rezil olurduk. Ey yardımıyla bizi destekleyen! Eğer Senin yardımın olmasaydı, yenik düşerdik. Ey güzel isimler sahibi! Senden, bizi affetmeni ve bizi bağışlamanı istiyoruz. Zira ne suçumuz için bir mazeret gösterebiliriz; ne galip olacak güce sahibiz; ne de kaçacak bir yerimiz var. Senden, hatalarımızdan geçmeni, bizi mahveden ve bizi kuşatıp helak eden günahlarımızı bağışlamanı istiyoruz. Rabbim, o günahlardan tövbe ederek Sana kaçmış bulunuyoruz. O halde, tövbemizi kabul buyur. Onlardan Sana sığınıyoruz; sığınma talebimizi kabul et. Senden yardım istiyoruz; yardımsız bırakma bizi . Rahmetini dileniyoruz; esirgeme bizden. İpine sarılmışız; başkasına teslim etme bizi . Seni çağırıyoruz; eli boş geri çevirme bizi.

Ey Mevlamız, kabirden çıkartılıp diriltileceğimiz gün bize acı; o gün bizi dostlarınla mahşur eyle; sevdiklerinin içine kat ve (rahmetinin) komşuluğunda yer ver bize, ey âlemlerin Rabbi. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...