Hayırlı bir gün 14-08-2020

“İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”

Nûr Suresi, 19.

“ Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Birr 72. Buhârî, Mezâlim, 3)

“ Ört de, senin de ayıbını örtsünler. Kendine emin olma, kendi kusurlarını bırakıp başkasına gülme, kusur arama. Nice kişiler, senin gibi bu sandığın içinde kalmışlardır ve kendilerini belaya uğratmışlardır. Kendine yapılmasını istediğin, yapılırsa memnun kalacağın şeyi, ister eziyet olsun, ister zarar, başkasına yap. Çünkü Cenab-ı Hakk, gözetme yerinde, pusudadır. İnsanların hak ettikleri cezayı, kıyamet gününden evvel, daha bu dünyadayken verip durmadadır. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 24938-41

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım, huzurumda zulme uğrayıp da yardım etmediğim mazlumdan, bana yapılıp da karşılığını vermediğim iyilikten, özür dileyip de özrünü kabul etmediğim kötü iş sahibinden, benden bir şey isteyip de kendime tercih etmediğim fakirden, boynumda hakkı olup da hakkını vermediğim inançlı hak sahibinden, ayıbına vâkıf olup da ayıbını örtmediğim mü’minden, bulaşıp da terketmediğim günahlardan dolayı mazeretimizi kabul etmeni istiyoruz. Allah’ım!, bütün bunlar ve benzeri işlerimiz için, bir daha tekrarlamama engel olacak bir pişmanlıkla Senden özür diliyoruz.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât eyle ve düştüğümüz sürçmelerden pişmanlığımızı ve yaptığımız kötü işleri terketme azmimizi, sevgini celbedecek bir tövbe kıl; ey tövbe edenleri seven Allah’ım. Ya Erhamerrahimin…  Âmin…

Paylaşabilirsiniz...